Informacja dotycząca administracji danymi osobowymi w ramach przetwarzania zamówienia Klienta

Składając zamówienie lub zakładając konto użytkownika przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Dominik Mukrecki z siedzibą w Kowary, ul. Główna, nr 21, NIP: 6112596372. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym jakie masz prawa i co robimy z Twoimi danymi osobowymi kliknij tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominik Mukrecki z siedzibą w Kowary, ul. Główna, nr 21, NIP: 6112596372. Możesz się z nami skontaktować korzystając z formularza na stronie https://www.bialyfartuch.pl/kontakt/Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).

Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi transportowe.

Dane Państwa będą przetwarzane przez:

  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.